Ogłoszenie - I Ns 335/21

Sygn. akt I Ns 335/21

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w dniu 15 września 2021 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Franciszku Bindaszewskim zmarłym dnia 11 sierpnia 2015 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 335/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-22 11:17:41
Publikacja w dniu:
2021-09-22
Zmiany:
Podejrzyj