Ogłoszenie - I Ns 32/22

Gorzów Wlkp., dnia 1 marca 2022 r.

Ogłoszenie

 


Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 1 marca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 32/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po po Wiesławie Jerzym Pawlus (synu Władysława i Danuty), PESEL 59080505198, zmarłym w dniu 8 maja 2019 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 32/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-03 13:07:34
Publikacja w dniu:
2022-03-03
Zmiany:
Podejrzyj