ogłoszenie I Ns 312/21

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt I Ns 312/21 z wniosku Waldemara Kuśmierczyka o stwierdzenie nabycia spadku po Arturze Edwardzie Pierzchale, synu Marii i Kazimierza, PESEL 77032610558, zmarłym w dniu 12.02.2016 roku w Jeżykach, ostatnio stale zamieszkałym w Jeżykach. Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców wyżej wymienionego spadkodawcy, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 312/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2022-11-04 14:42:51
Publikacja w dniu:
2022-11-04
Zmiany:
Podejrzyj