Ogłoszenie - I Ns 298/21

Gorzów Wlkp., dnia 26 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 26 sierpnia 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 298/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Romanie Goźlińskim (synu Zygmunta i Mieczysławy), PESEL  63070906179 zmarłym w dniu 28.11.2014 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu              w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 298/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-10-29 14:00:44
Publikacja w dniu:
2021-10-29
Zmiany:
Podejrzyj