Ogłoszenie - I Ns 297/21

Gorzów Wlkp., dnia 13.06.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Gminy Gorzów Wlkp. w dniu 13.06.2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 297/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janinie Lizewicz – PESEL 49090104184, zmarłej w dniu 14.06.2014 r., ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Widok 24/94.

Jednocześnie Sąd poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 297/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Klaudia Podolak
Opublikował:
Klaudia Podolak
Dokument z dnia:
2022-07-05 12:08:18
Publikacja w dniu:
2022-07-05
Zmiany:
Podejrzyj