Ogłoszenie - I Ns 256/21

Sygnatura akt I Ns 256/21                                                                                            

POSTANOWIENIE

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 listopada 2021 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

      Przewodniczący      Sędzia SR Olimpia Barańska - Małuszek

            Protokolant      sekretarz sądowy  Monika Wielogórska

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2021 r.  w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z wniosku Małgorzaty Dombrowskiej

przy udziale Joanny Pröll

- o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 kpc)

 

POSTANAWIA:

N podstawie art. 144 par. 1 kpc ustanowić dla Joanny Sławy Pröll, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie asystenta sędziego Mariusza Kozłowskiego, o czym ogłosić w budynku Sądu oraz w Urzędzie Miasta Police na okres 1 miesiąca.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 256/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-18 08:58:04
Publikacja w dniu:
2021-11-18
Zmiany:
Podejrzyj