Ogłoszenie - I Ns 251/21

Gorzów Wlkp., dnia 17 czerwca 2021r.

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wlkp. w dniu 17 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 251/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Tomaszu Andrzeju Krzeszewskim (PESEL 77072608656) zmarłym 8 lutego 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim. Jednoczenie poucza że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 251/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-10-27 12:53:33
Publikacja w dniu:
2021-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-10-27 12:51:19
Publikacja w dniu:
2021-10-27
Zmiany:
Podejrzyj