Ogłoszenie -I Ns 249/21

„W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 249/21 o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego z wniosku Zremb-Gorzów sp. z o.o. w likwidacji w Gorzowie Wlkp.. Zarządzeniem z dnia 06 października 2021 r. ustanowiono na podstawie art. 6933 §3 k.p.c. w zw. z art. 510 §2 k.p.c. i art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 §2 k.p.c. dla nieznanego uczestnika Lesława Obuchowskiego kuratora – pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydanie przedmiotu świadczenia nastąpi uczestnikowi Lesławowi Obuchowskiemu bądź jego następcom prawnym bez spełnienia jakichkolwiek warunków .”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie -I Ns 249/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-10 14:25:00
Publikacja w dniu:
2021-12-10
Zmiany:
Podejrzyj