Ogłoszenie - I Ns 242/21

Sygn. akt I Ns 242/21

OGŁOSZENIE

 

Dnia 02 listopada 2021 r.

  

 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 242/21  wydał w dniu 02 listopada 2021 roku  postanowienie, w którym zezwolił wnioskodawcy Komendantowi Miejskiemu Policji w Gorzowie Wlkp.  na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych w kwocie 3,88 zł (trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy/100)  tytułem depozytu pieniężnego, wobec czego  wzywa się Halinę Kaczmarek do odbioru depozytu, po okazaniu dowodu tożsamości, – w terminie 3 lat od uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia  - pod rygorem przejścia depozytu na Skarb Państwa.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 242/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-15 09:17:57
Publikacja w dniu:
2021-11-15
Zmiany:
Podejrzyj