ogłoszenie I Ns 236/23

Gorzów Wlkp., dnia 14.10.2023 r.

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Małgorzaty Kopanii w dniu 26.09.2023 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 236/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Andalukiewiczu – PESEL: 59012500293, zm. 13.08.2016 r., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 89/2/

Jednocześnie Sąd poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 236/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2023-10-16 13:33:21
Publikacja w dniu:
2023-10-16
Zmiany:
Podejrzyj