Ogłoszenie - I Ns 166/22

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt I Ns 166/22 z wniosku Gminy Gorzów Wielkopolski- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Wojcieszaku (PESEL 53110911793)  synu Stanisława, zmarłym w dniu 22.03.2021 roku w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców wyżej wymienionego spadkodawcy, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 166/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Klaudia Podolak
Opublikował:
Klaudia Podolak
Dokument z dnia:
2022-07-26 11:11:13
Publikacja w dniu:
2022-07-26
Zmiany:
Podejrzyj