Ogłoszenie - I Ns 151/21

Sygn. akt I Ns 151/21

ZARZĄDZENIE

Dnia 3 września 2021 r.


Asesor sądowy Aleksandra Koper w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, 
I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 3 września 2021 r. w Gorzowie Wielkopolskim 
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Krystyny Havet
z udziałem Jacky Havet, Thierry Havet, Emmanuel Havet i Chantal Havet
o stwierdzenie nabycia spadku po Jacques Havet 


zarządza


1. ustanowić dla uczestników postępowania Emmanuel Havet i Chantal Havet, których miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie asystenta sędziego Joanny Siuciak celem reprezentowania uczestników postępowania w niniejszej sprawie;
2. publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10 oraz w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. o ustanowieniu kuratora;
3. uzależnić skuteczność doręczenia od upływu 1 (jednego) miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w budynku Sądu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 151/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-11-03 09:01:32
Publikacja w dniu:
2021-11-03
Zmiany:
Podejrzyj