Ogłoszenie - I Ns 126/22

Gorzów Wlkp., dnia 25 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 25 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 126/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marku Grupie (synu Jana i Władysławy), PESEL  62120105579 zmarłym w dniu 26 kwietnia 2020 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 126/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Klaudia Podolak
Opublikował:
Klaudia Podolak
Dokument z dnia:
2022-07-18 10:57:54
Publikacja w dniu:
2022-07-18
Zmiany:
Podejrzyj