Ogłoszenie - I Nc 419/23

Sygnatura akt I Nc 419/23                                                                                                                                                                    

POSTANOWIENIE

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2023 r.

 

 

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. I Wydziale Cywilnym Anna Janiszewska
po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2023 r. Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa "Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group" z siedzibą w Warszawie

przeciwko Janowi Kucharskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 

Uchylić nakaz zapłaty wydany w dniu 6 marca 2023 roku.
Odrzucić pozew.
 

 

 

Starszy referendarz sądowy

        Anna Janiszewska

 

 

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia:

 

Pozwany zmarł 14 grudnia 2023 roku.

                                                                                      Starszy referendarz sądowy

                                                                                              Anna Janiszewska

 Sygnatura akt I Nc 419/23

                                                                                                                          

Zarządzenie:

1.       Odnotować w Rep. Nc i kontrolce spraw zawieszonych;

2.       Odpis postanowienia doręczyć:

a.        pełnomocnikowi powódki bez pouczenia,

b.       potencjalnym spadkobiercom pozwanego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego sądu oraz na stronie internetowej sądu przez okres miesiąca;

3.       Akta przedłożyć z wpływem lub za 35 dni od wykonania + epok + odpis postanowienia zdjęty z tablicy ogłoszeń z adnotacjami o dacie wywieszenia i zdjęcia również z adnotacjami o dacie umieszczenia odpisu postanowienia na stronie internetowej sądu i jego zdjęcia z tej strony.

 

Data 12 czerwca 2023 r.                                

                                                       Starszy referendarz sądowy

                                                               Anna Janiszewska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Nc 419/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-01 08:33:07
Publikacja w dniu:
2023-09-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-01 08:30:49
Publikacja w dniu:
2023-09-01
Zmiany:
Podejrzyj