Ogłoszenie - I Nc 1472/19

Sygnatura akt I Nc 1472/19

                                                                                                                                                                    

 

ZARZĄDZENIE

 

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 listopada  2019r.

 

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Dariusz Pokorski

po rozpoznaniu w dniu  14 listopada 2019r.   w Gorzowie Wielkopolskim

na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Janusza Paszkowskiego

przeciwko Tomaszowi Jastrzębskiemu

o roszczenia z umowy sprzedaży

 

ZARZĄDZA:

 

  1. na podst. art.144 kpc  ustanawia dla   pozwanego:   Tomasza Jastrzębskiego, którego   miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie  Anny Socha celem reprezentowania praw  pozwanego w sprawie;
  2. zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz w lokalu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na okres 1 miesiąca;
  3. uzależnić skuteczność doręczeń do rąk kuratora pism procesowych od wywieszenia niniejszego zarządzenia przez okres   1 miesiąca

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Nc 1472/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-19
Publikacja w dniu:
2019-11-19
Opis zmiany:
b/d