Ogłoszenie - I N 801/21

Sygn. akt I N 801/21

Gorzów Wlkp., dnia 23.12. 2021 r.

 

  

OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. (sądzie spadku) został zarejestrowany pod sygn. I N 801/21 protokół wykazu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku złożony przed notariuszem przez Magdalenę Braun po Bartoszu Braun - NIP 5991346712, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Braun TREPPENBAU, ze stałym miejscem wykonywania tej działalności gospodarczej pod adresem: 66 – 400 Gorzów Wlkp., ul. Generała Józefa Bema nr 3B lok. 12, województwo lubuskie.

            Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.); ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.). Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 4 k.p.c.).

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I N 801/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-17 09:50:23
Publikacja w dniu:
2022-01-17
Zmiany:
Podejrzyj