Ogłoszenie - I C 874/20

Sygn. akt I C 874/20

Gorzów Wlkp., dnia 17 marca 2021 r.

Zarządzenie


Przewodniczący: asesor sądowy Aleksandra Koper

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. I Wydziale Cywilnym
po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2021 roku w Gorzowie Wlkp.
na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasta Gorzów Wlkp.
przeciwko Gerardowi Pawlak
o zapłatę


zarządza


I. ustanowić dla pozwanego Gerarda Pawlak ostatnio zamieszkałego w Nasielsku przy ul. Świętego Wojciecha 1/5, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego 
w osobie pracownika tutejszego Sądu Sylwii Suchockiej celem doręczenia pozwu i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed Sądem.
II. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10  oraz w lokalu Urzędu Gminy Nasielsk o ustanowieniu kuratora. 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I C 874/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-22 09:07:20
Publikacja w dniu:
2021-03-22
Zmiany:
Podejrzyj