Ogłoszenie - I C 74/20

Sygn. akt I C 74/20                                                                                                                                                                                                                  dnia 24 marca 2021 r.

  

Zarządzenie

  Przewodniczący: asesor sądowy Aleksandra Koper

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. I Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2021 roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Gorzów Wlkp. – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

przeciwko Monice Bojba, Sylwestrowi Bojba, Martynie Bojba, Zofii Bojba, Wojciechowi Bojba, Leszkowi Bojba i Jarosławowi Bojba

o eksmisję

 

zarządza

 

 

ustanowić dla pozwanego Sylwestra Bojba ostatnio zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 28/7, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego
w osobie pracownika tutejszego Sądu Mariusza Kozłowskiego celem doręczenia pozwu
i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed Sądem,
zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10 oraz w lokalu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. o ustanowieniu kuratora.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I C 74/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-12 11:47:16
Publikacja w dniu:
2021-04-12
Zmiany:
Podejrzyj