Ogłoszenie - I C 504/20

Sygnatura akt I C 504/20                Gorzów Wlkp., dnia 24.02.2021 r.

 

ZARZĄDZENIE
 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SR Olimpia Barańska – Małuszek 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24.02.2021 r. w Gorzowie Wlkp. sprawy
z powództwa Miasta Gorzów Wlkp.
przeciwko Karolinie Karaczyn
o roszczenia z umowy przewozu
w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
zarządza:
I.     na podst. art. 144 k.p.c. w zw. z art. 510 § 2 k.p.c. ustanowić dla pozwanej Karoliny Karaczyn, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałej pod adresem 66 – 400 Gorzów Wlkp., ul. Przemysłowa 38/13, kuratora procesowego w osobie asystenta sędziego Edyty Przybylskiej celem reprezentowania jego praw w sprawie o roszczenia z umowy przewozu;

II.     ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora na tablicy ogłoszeń tutejszego sądu i w Urzędzie Miasta Gorzów Wlkp. przez okres jednego miesiąca;

III.     uzależnić skuteczność doręczeń do rąk kuratora pism procesowych od wywieszenia niniejszego zarządzenia przez okres jednego miesiąca.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I C 504/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-19 13:04:27
Publikacja w dniu:
2021-04-19
Zmiany:
Podejrzyj