OGŁOSZENIE 2/2022 - O ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W GORZOWIE WLKP.

2022-09-16 11:15

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., działając zgodnie z  Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z dnia 22.10.2019, poz.2004) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego zgodnie z załącznikami. Zbędne lub zużyte składniki majątkowe znajdują się na terenie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 30.

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE 2/2022 - O ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W GORZOWIE WLKP.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-09-27 08:24:06
Publikacja w dniu:
2022-09-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-09-16 11:13:48
Publikacja w dniu:
2022-09-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-09-16 11:05:21
Publikacja w dniu:
2022-09-16
Zmiany:
Podejrzyj