OGŁOSZENIE 1/2022 - o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

2022-09-01 10:45

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., działając zgodnie z  Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z dnia 22.10.2019, poz.2004) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego zgodnie z załącznikiem nr 1. Zbędne lub zużyte składniki majątkowe znajdują się na terenie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 30.

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE 1/2022 - o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-09-01 10:59:59
Publikacja w dniu:
2022-09-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-09-01 10:58:41
Publikacja w dniu:
2022-09-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-09-01 10:26:18
Publikacja w dniu:
2022-09-01
Zmiany:
Podejrzyj