Ogłoszenie - I Ns 118/20

Sygnatura akt I Ns 118/20 

 

  

OGŁOSZENIE
 

 „W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w sprawie z wniosku Gminy Gorzów Wlkp. o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Stanisławie Sokole zmarłym dnia 13 grudnia 2012 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp., toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Skład spadku nie jest znany. Wzywa się wszystkich spadkobierców po zmarłym, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 118/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-18 11:12:27
Publikacja w dniu:
2020-12-18
Zmiany:
Podejrzyj