Ogłoszenie VIII Co 441/23

Sygn. akt: VIII Co 441/23
 

POSTANOWIENIE


   Dnia  07.09.2023r 

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wielkopolskim  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący:        sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 07.09.2023roku w Gorzowie Wielkopolskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Gminy Gorzów Wielkopolski-Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim
przeciwko dłużnikowi  Adamowi Langasowi
o ustanowienie kuratora

postanawia: 

1.na podstawie art.802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Adama Langasa, którego  miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Generała Prądzyńskiego 28 /3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Iwony Jastrzębskiej  w celu reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotra Zalewskiego  w sprawie Km 589/23

 

2.zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim  o ustanowieniu kuratora

 

3.uzależnić skuteczność doręczeń pism kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca od chwili

obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie VIII Co 441/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-12 11:53:02
Publikacja w dniu:
2023-09-12
Zmiany:
Podejrzyj