obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 27-02-2020r.

o godz. 09:00

przy ul. Wawrzyniaka 17/11, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wawrzyniaka 17/11,

dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: GW1G/00069282/5].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

 

Komornik Sądowy

 

Daria Lipska-Kamerduła

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.).

Rejestr zmian dla: obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daria Lipska-Kamerduła
Dokument z dnia:
2020-02-11
Publikacja w dniu:
2020-02-11
Opis zmiany:
b/d