Obwieszczenie o licytacji ruchomości - GKm 15/19

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Artur Mac, Kancelaria Komornicza nr III w Gorzowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 10-02-2020r. o godz. 09:00

przy ul. Czereśniowej 6/408 w Gorzowie Wielkopolskim

 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika

i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

RENAULT LAGUNA

.nr rej. FGW2LP9, VIN VF1KG0L0524838667, rok produkcji 2001, data nast. bad. 2019-10-16 00:00:00

1 [szt.]

2 460,00*)

1 845,00

 

*) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

   

Komornik Sądowy

 

 

 

Artur Mac

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o licytacji ruchomości - GKm 15/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Mac
Dokument z dnia:
2019-11-25
Publikacja w dniu:
2019-11-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Mac
Dokument z dnia:
2019-11-25
Publikacja w dniu:
2019-11-25
Opis zmiany:
b/d