IX Wydział Wykonania Orzeczeń i Należności Sądowych

Przewodniczący
SSR  Sylwester Kusiński


Kierownik sekretariatu
Magdalena Jędrzejewska

tel. 957 256 491

fax 957 256 881

Księga Należności Sądowych

tel. 957 256 487

fax. 957 256 460

email: 9wykonania@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Wydział IX Wykonania Orzeczeń i Należności Sądowych zajmuje się wykonywaniem prawomocnych orzeczeń wydanych w sprawach karnych oraz ściąganiem należności orzeczonych na rzecz Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych orzeczeń wydanych przez Wydziały Sądu rejonowego, a nadto rozpoznaje sprawy w przedmiocie:

- zarządzenia wykonania kary uprzednio warunkowo zawieszonej,
- odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
- odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności,
- warunkowego zawieszenia wykonania kary,
- zatarcia skazania,
- zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny,
- zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności,
- rozłożenia kary grzywny na raty,
- umorzenia należności sądowych,
- orzeczenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za nieziszczoną karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.

 

Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącego wydziału:

Poniedziałek w godz. 10 - 13

Rejestr zmian dla: IX Wydział Wykonania Orzeczeń i Należności Sądowych