Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania skarg i wniosków
dotyczących działalności sądów powszechnych

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczącego działalności sądu jest prezes tego sądu, którego działalności skarga dotyczy.
Skargi i wnioski wnoszone na piśmie do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. można składać:
· osobiście, w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., w pokojach nr 118 lub 109 mieszczących się na parterze,
· za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
· za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl.
· faksem: (95) 725 64 82
· natomiast osobiste przyjęcia interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., w sprawach skarg i wniosków, odbywają się w budynku Sądu przy ul. Chopina 52, w poniedziałki w godz. od 10.00 do 13.00, w pokoju 302, II piętro.
Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
Skargi i wnioski rozpoznaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca.
Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Postawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524)
sprawdź tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/524/1

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-18
Publikacja w dniu:
2017-05-18
Opis zmiany:
b/d