II Licytacja wózka elektrycznego Lafis nr serii 1137524

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 30-11-2021r. o godz. 10:00

w lokalu: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Mała 5

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
Wózek elektryczny Lafis nr serii 1137524, Typ

LEHCI r.p. 2001 nr fabryczny1.1.37524

.LEHCI nr serii 1137524,
1 [szt.]
4 920,00 **)
2 460,00
 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT 23%

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 8671. § 1kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Na podst. art. 867 §1(2) kpc komornik informuje, iż: prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

 

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski
 

Rejestr zmian dla: II Licytacja wózka elektrycznego Lafis nr serii 1137524

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Piotr Zalewski
Opublikował:
Piotr Zalewski
Dokument z dnia:
2021-11-02 15:12:45
Publikacja w dniu:
2021-11-02
Zmiany:
Podejrzyj