I Ns 49/23 ogłoszenie

Gorzów Wlkp., dnia 23.02.2023 r.  r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Miasta Gorzów Wielkopolski w dniu 23.02.2023 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 49/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po po Władysławie Franciszku Ryć (synu Franciszka i Marianny), PESEL  61021307956 zmarłym w dniu 10.01.2018 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu              w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: I Ns 49/23 ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2023-02-24 14:22:52
Publikacja w dniu:
2023-02-24
Zmiany:
Podejrzyj