I Ns 102/23 ogłoszenie

Gorzów Wlkp., dnia 27.02.2023r. 

 Sygn. Akt I Ns 102/23

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w dniu 27.02.2023r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Stanisławie Wichrowskim , zmarłym nie później niż 30 maja 2019r. o godzinie 15.30 w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym  w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: I Ns 102/23 ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2023-02-27 14:36:33
Publikacja w dniu:
2023-02-27
Zmiany:
Podejrzyj