Dni wolne od urzędowania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w 2020 roku

 Gorzów Wlkp., dnia 21 stycznia 2020 r.

       Prezes

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Prez. K.160-16/20

Zarządzenie nr 18/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1915) w związku z art. 18 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), art. 22 § 1 ust. 1 pkt. b, art. 31a 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 52), § 39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019 poz. 1141) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dzień 12 czerwca 2020 r. dniem dodatkowo wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 6 czerwca 2020 r.

§ 2

W związku  obniżeniem w 2020 roku wymiaru czasu pracy z powodu świąt  przypadających w sobotę  (15 sierpnia 2020 r. oraz 26 grudnia 2020 r.) – ustalam dzień               14 sierpnia 2020 r. oraz 24 grudnia 2020 r. dniami dodatkowo wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

§ 3

 Polecam  umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. celem umożliwienia zapoznania się interesantów z jego treścią.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rejestr zmian dla: Dni wolne od urzędowania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w 2020 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-22
Publikacja w dniu:
2020-01-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-22
Publikacja w dniu:
2020-01-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-22
Publikacja w dniu:
2020-01-22
Opis zmiany:
b/d