Zmiana godzin otwarcia kasy Sądu Rejonowego

Prezes
S4du Rejonowego
w Gorzowie Wlkp.
ul. Chopina 52 bl. 10
tel. (95) 7 256 462, fax (95) 7 256 482
e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp. sr. gov.pl
www. gorzow-wlkp,sr. gov.pl

Gorzów Wlkp., dnia 26 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 24/2019
Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie WIkp.
z dnia 26 lutego 2019 r,

$1.

Zmieniam zarządzenie nr 39/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp, z dnia
21 września2016 r. w punkcie nr 4 w ten sposób, że godziny otwarcia kasy Sądu Rejonowego
w Gorzowie Wlkp. określam następująco:


poniedziałek  od godz. 7:45 do 14:30
wtorek - piątek  od godz.7:30 do 14:15
z przerwą śniadaniową od godz  11:30 do 11:45

$2,

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Zmiana godzin otwarcia kasy Sądu Rejonowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-28
Publikacja w dniu:
2019-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-28
Publikacja w dniu:
2019-02-28
Opis zmiany:
b/d