VII Wydział Karny

Informuję, że zgodnie z treścią zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2019 r. poz. 142) z dniem 1 lipca 2019 r. zniesiony został VII Wydział Karny Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. W związku z tym proszę o kierowanie wszelkiej korespondencji do II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.Przewodniczący
SSR Andrzej Krzyżowski


Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Waniszewska

Tel. 957 256 467

oraz 957 256 468, 957 256 469

Fax. 957 256 483

email: 7karny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Wydział VII Karny rozpoznaje sprawy:

- sprawy z zakresu prawa karnego,

- karnego skarbowego

- sprawy wykroczeniowe

z obszaru części miasta Gorzowa Wielkopolskiego położonej na wschód od linii podziału biegnącej od granic administracyjnych miasta: na północy ul. Żwirową, następnie ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Wybickiego, ul. Wybickiego do ul. Chrobrego, ul. Chrobrego do mostu na Warcie, następnie ul. Przemysłową do ul. Mazowieckiej i tą ulicą do mostu na Kanale Ulgi. a następnie ul. Koniawską i ul. Poznańską do granic administracyjnych miasta na południu oraz gmin: Deszczno, Kłodawa i Santok.

 

Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącego wydziału:

Poniedziałek w godz. 10 - 13

Rejestr zmian dla: VII Wydział Karny