Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2018


Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 14 czerwca 2018r"
w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym
w Gorzowie Wlkp."


Na podstawie art. 54 5 2 ustawy z dnia 27 lipca 200k. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. z 2018r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z, dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz.u. z 2018r. poz. 1000) zarządzam co następuje:


$1


Wprowadzam:
,,Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowynm w Gorzowie Wlkp." stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia, z którym należy zapoznać wszystkich pracowników Sadu
Rejonowego w Gorzowie Wlkp.


$2


Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., jest
jednoczesnie załącznikiem do Regulaminu pracy Sądu Rejronowego w Gorzowie Wlkp,


$3


W celu realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe mogą zostać
utrwalone poprzez monitoring - Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym
w Gorzowie Wlkp., umieścić na stronie internetowej sądu www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl
w zakladce ,, ochrona danych osobowych ".


$4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d