Postanowienie - VIII Co 1718/17

Sygn. akt VIII Co 1718/17 

P O S T A N O W I E N I E

                                                                        Dnia 16 maja  2018 roku

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wlkp.  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący         SSR Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w  dniu 16 maja 2018 roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z wniosku wierzyciela Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Szwoleżerów 18,20 w Gorzowie Wlkp.

przeciwko Waldemarowi Początko

o ustanowienie kuratora

postanawia:

1.na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika  Waldemara Początko, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego w  Gorzowie Wlkp. przy ul.   Szwoleżerów  19/9  kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Anny Żardeckiej   celem doręczania pism oraz reprezentowania dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego  przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.  Mateusza Ptaka  w sprawie Km 696/13

2.ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń  w budynku Sądu oraz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  przez okres 1 miesiąca;

3.skuteczność doręczeń pism kuratorowi uzależnić od upływu 1 miesiąca od chwili obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym.

Rejestr zmian dla: Postanowienie - VIII Co 1718/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d