Postanowienie - I Ns 36/18

Sygnatura akt I Ns 36/18                                                                                             

POSTANOWIENIE

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lipca 2018 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

    Przewodniczący      SSR Olimpia Barańska - Małuszek

           Protokolant      Izabela Andrzejczak

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r.  w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z wniosku Miasto Gorzów Wlkp.

przy udziale Adama Kotowicza

- stwierdzenie nabycia spadku - po Mieczysławie Kotowicz zm. 28.08.2016r.

 

Zarządza:

wezwać poprzez ogłoszenie spadkobierców po Mieczysławie Kotowiczu zmarłym dnia 28.08.2016 r. w Gorzowie Wlkp. i tam ostatnio stale zamieszkałego, na stronie internetowej i w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz na ebos.pl o treści: "Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w sprawie I Ns 36/18  toczy się postępowanie z wniosku Miasta Gorzów Wielkopolski o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Kotowiczu zmarłym dnia 28.08.2016 r. w Gorzowie Wlkp. i tam ostatnio stale zamieszkałego. Dokładny skład spadku nie jest Sądowi znany. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców w/w, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Postanowienie - I Ns 36/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
b/d