Ogłoszenie - X Ns 61/19

X Ns 61/19

 

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po Stefanii Jabłońskiej (z d. Wachowiak)

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wlkp. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 61/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stefanii Jabłońskiej (z d. Wachowiak) (córce Władysława i Urszuli; PESEL 46083004625), zmarłej w dniu 21 lipca 2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kosynierów Gdyńskich 103/11. Jednoczenie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

 

Gorzów Wielkopolski  22.03.2019 r.

SSR Karolina Żurawiecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 61/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d