Ogłoszenie - spis inwentarza I Ns 715/17

Sygn. akt I Ns 715/17                           Gorzów Wlkp. 10 stycznia 2018r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. (sądzie spadku) został złożony przez  Małgorzatę Annę Bujko po Antonim Bujko, pesel 48051212777, zmarłym w dniu 4 grudnia 2016 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kobylogórska 103/10.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - spis inwentarza I Ns 715/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
b/d