Ogłoszenie - I Ns 585/18

Sygn. akt I Ns 585/18

 

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 5 lutego 2019 r.

 

 

Asesor sądowy Aleksandra Koper w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim,
I Wydział Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku Anety Ostrowskiej

przy udziale Zbigniewa Ostrowskiego

o podział majątku

w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora

 

zarządza

 

  1. ustanowić dla uczestnika postępowania Zbigniewa Ostrowskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Roweckiego 9/9, kuratora w osobie adwokata Bartłomieja Łukaszczuka celem reprezentowania tego uczestnika postępowania w niniejszej sprawie,
  2. publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10 oraz w lokalu Prezydenta Miasta Gorzowa o ustanowieniu kuratora,
  3. uzależnić skuteczność doręczenia od upływu 1 (jednego) miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w budynku Sądu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 585/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-16
Publikacja w dniu:
2019-04-16
Opis zmiany:
b/d