Ogłoszenie - I Ns 570/18

Sygnatura akt I Ns 579/18

OGŁOSZENIE

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 kwietnia 2019 r.

 

„Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek małoletniego Eryka Michalskiego w dniu 08 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 579/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jarosławie Grzegorzewiczu zmarłym w dniu 13.12.2014r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Śląskiej 12/14. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 570/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-11
Publikacja w dniu:
2019-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-11
Publikacja w dniu:
2019-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-11
Publikacja w dniu:
2019-04-11
Opis zmiany:
b/d