Ogłoszenie - I Ns 518/18

Sygnatura I Ns 518/18

Gorzów Wlkp., dnia 12 lutego 2019 r.

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Jakuba Otrzonsek w dniu 12 lutego 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 518/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Piotrze Otrzonsek (PESEL 57020610810) zmarłym 31 lipca 2008 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim. Jednoczenie poucza że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 518/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-11
Publikacja w dniu:
2019-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-11
Publikacja w dniu:
2019-04-11
Opis zmiany:
b/d