OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 1877/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 05 sierpnia 2019r. o godz. 10:40

w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Okólna 7/2, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GW1G/00050051/1, którego właścicielem jest Krystyna Spychała.

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 54/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie własności części wspólnych budynku. Prawo wieczystego użytkowania działki do dnia 05-12-2089r.

Lokal posiada pomieszczenie przynależne- piwnice o pow. 7,10m2 usytuowaną na poziomie kondygnacji podziemnej budynku.

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na parterze i składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 36,13 m2- wg treści księgi wieczystej, wypisu z rejestru lokali oraz aktu notarialnego nabycia lokalu. Mieszkanie ogrzewane z sieci miejskiej – grzejniki panelowe zamontowane w pokojach i kuchni. Ciepła woda użytkowa podgrzewana gazową termą, zainstalowaną w łazience. Standard wykończenia lokalu rzeczoznawca określił jako niski.

 

Suma oszacowania wynosi 105 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 050,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 540,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc "przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg". Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

GBS Barlinek

31 8355 0009 0054 9336 2000 0001

z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość GW1G/00050051/1, sygn. akt Km 1877/18).

 

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 05 sierpnia 2019r. o godz. 10:40

w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Okólna 7/2, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GW1G/00050051/1, którego właścicielem jest Krystyna Spychała.

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 54/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie własności części wspólnych budynku. Prawo wieczystego użytkowania działki do dnia 05-12-2089r.

Lokal posiada pomieszczenie przynależne- piwnice o pow. 7,10m2 usytuowaną na poziomie kondygnacji podziemnej budynku.

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na parterze i składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 36,13 m2- wg treści księgi wieczystej, wypisu z rejestru lokali oraz aktu notarialnego nabycia lokalu. Mieszkanie ogrzewane z sieci miejskiej – grzejniki panelowe zamontowane w pokojach i kuchni. Ciepła woda użytkowa podgrzewana gazową termą, zainstalowaną w łazience. Standard wykończenia lokalu rzeczoznawca określił jako niski.

 

Suma oszacowania wynosi 105 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 050,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 540,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc "przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg". Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

GBS Barlinek

31 8355 0009 0054 9336 2000 0001

z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość GW1G/00050051/1, sygn. akt Km 1877/18).

 

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka

 

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 1877/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d