Komornicy

 

Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dz.U. UEL 2016.119.1 一 dalej RODO są Komornicy Sądowi.

 

Komornicy Sądowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiadają za poprawność merytoryczną zamieszczanych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. obwieszczeń wymaganych przez przepisy prawa.- zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr 13/2019r z dnia 22 stycznia 2019r.Komornicy


Krajowa Rada Komornicza
00-031 Warszawa
ul. Szpitalna 4/10
Tel: (0-22) 827-71-13
Poczta elektroniczna: krk@komornik.pl
Strona internetowa: www.komornik.pl


Rada Izby Komorniczej
71-531 Szczecin
ul. Nieduża 16
Poczta elektroniczna: izba.szczecinska@komornik.pl
Strona internetowa: www.izba.szczecinska.komornik.pl


 


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Ryszard Król

– numer porządkowy Kancelarii I

 ul. Warszawska 6/102,   66-400   Gorzów Wielkopolski   

 

W stosunku do Komornika Ryszarda Króla istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Daria Lipska-Kamerduła –

 numer porządkowy Kancelarii II

  ul. Walczaka 2a/3,   66-400   Gorzów Wielkopolski  


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

 w Gorzowie Wielkopolskim Artur Mac –

numer porządkowy Kancelarii III

  ul. Czereśniowa 6/408,   66-400   Gorzów Wielkopolski   

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz –

numer porządkowy Kancelarii IV

  ul. Garbary 6,   66-400   Gorzów Wielkopolski   

W stosunku do Komornika Marka Onyszkiewicza istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka –

numer porządkowy Kancelarii V

ul. Walczaka 2A/4,  66-400   Gorzów Wielkopolski  

W stosunku do Komornika Urszuli Przetackiej istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak –

numer porządkowy Kancelarii VI

 ul. Nadbrzeżna 17,   66-400   Gorzów Wielkopolski   

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Magdalena Uglik-Żabierek –

numer porządkowy Kancelarii VII

ul. Kombatantów 34/706,   66-400   Gorzów Wielkopolski   


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski –

numer porządkowy Kancelarii VIII

 ul. Kossaka 1/2,   66-400   Gorzów Wielkopolski   

W stosunku do Komornika Piotra Zalewskiego istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski –

numer porządkowy Kancelarii IX

 

 ul. Franciszka Walczaka 25,   66-400   Gorzów Wielkopolski

W stosunku do Komornika Pawła Żurawskiego istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru

 

Rejestr zmian dla: Komornicy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-27
Publikacja w dniu:
2019-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-30
Publikacja w dniu:
2019-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
b/d