Instalacje elektryczne ZP/16/2018

Gorzów Wlkp. dnia 08.08.2018r.

 

Sprawa Nr ZP/16/2018

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

do zamówienia o  wartości  szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  2.000 €,  a  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € - wyłączone od stosowania ustawy, na podstawie art. 4, pkt. 8  ustawy   z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo   zamówień   publicznych, ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. ).

 

  1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego.

 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp. woj. lubuskie

tel.:095/7256403,  faks: 095/7256450

Adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

  1. 2.      Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia usługę w zakresie wykonywania przeglądów, konserwacyjnych i dozoru urządzeń zasilania gwarantowanego instalacji elektrycznych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.,  bieżącego usuwania usterek, nieprawidłowości działania i awarii oraz pełnienia dyżurów pogotowia elektrycznego w celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa ich funkcjonowania.

  1. 3.      Termin realizacji zamówienia

            12  miesięcy  od dnia podpisania umowy.

  1. 4.      Wymagane dokumenty

            Wypełniony formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1.

  1. Kryterium wyboru

            Najniższa cena – 100 %.

  1. Termin i miejsce złożenia oferty cenowej
    Ofertę (formularz ofertowy) należy przesłać e-mailem w terminie do  20.08.2018 r. do godz.900  na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

            Uwaga!  przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia  wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. pracuje w godzinach od godz. 715   do  1515.

  1. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

            - w zakresie procedury - Kierownik Oddziału Gospodarczego: Violetta Bienias,

              tel. 95 / 7 256 855 faks: 95/7 256 412 lub

             e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl    

  w zakresie technicznym – Kierownik Oddziału Informatycznego  Marcin Owczarek

  tel. 664 187 586  lub e-mail    informatyk­@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2-  Wzór umowy     

 

                                                                               Kierownik Oddziału Gospodarczego                                                                                   Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.  

                                                                                              Violetta Bienias

Rejestr zmian dla: Instalacje elektryczne ZP/16/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-21
Publikacja w dniu:
2018-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-10
Publikacja w dniu:
2018-08-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-10
Publikacja w dniu:
2018-08-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-10
Publikacja w dniu:
2018-08-10
Opis zmiany:
b/d