Dzień Wolny 1 czerwiec 2018

         Prezes                                                                Gorzów Wlkp., dnia 30 kwietnia 2018 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Prez.K..160-102/18

 

 

Zarządzenie nr 33/2018

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2142) w związku z art. 18 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 246) oraz art. 130 § 2 ustawy               z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108) zarządzam, co następuje:

 

§1

Ustalam dzień 1 czerwca  2018 r. dniem dodatkowo wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu                16 czerwca 2018 r.

 

§ 2

 Polecam  umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. celem umożliwienia zapoznania się interesantów z jego treścią.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Rejestr zmian dla: Dzień Wolny 1 czerwiec 2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
2018-05-08
Opis zmiany:
b/d